Αυξήσεις

Από Humor Literacy
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Κείμενο

Σχόλια

Α) Δομικά & Γλωσσικά στοιχεία

Στο παρόν ανέκδοτο, χιούμορ προκαλεί η φράση "Τα υπόλοιπα τα έβαλε η μάνα μου!", η οποία αποτελεί την ατάκα (punch line) του ανεκδότου, καθώς βρίσκεται στο τέλος του κειμένου και συντελεί στην επανερμηνεία του.

Β) Πολιτισμικές & Διακειμενικές αναφορές

Το χιούμορ στο ανέκδοτο αυτό προκαλείται από την ανατροπή μιας σειράς προσδοκιών. Συγκεκριμένα, από τους παραπάνω διαλόγους που αφορούν στις αυξήσεις που δίνονται στους/τις εργαζόμενους/ες σε χώρες της Ευρώπης, αντιλαμβανόμαστε ότι οι αυξήσεις που δέχονται οι Γερμανοί/ίδες και οι Γάλλοι/ίδες είναι αρκετά υψηλές, ώστε αυτοί/ές να μπορούν να αγοράζουν ακίνητα και οχήματα υψηλής αξίας, όπως οι πρωταγωνιστές της ιστορίας. Αντιθέτως, στην περίπτωση του Έλληνα στην παρούσα ιστορία, φαίνεται ότι με την αύξηση που πήρε μπόρεσε να αγοράσει μόνον ένα μηχανάκι. Εντούτοις, η ατάκα του ανεκδότου ανατρέπει την ερμηνεία αυτή, καθότι αποκαλύπτεται ότι η αύξηση του Έλληνα δεν ήταν αρκετή ούτε για τη συγκεκριμένη αγορά, αλλά χρειάστηκε να συνδράμει οικονομικά και η μητέρα του. Με τον τρόπο αυτό στοχοποιείται χιουμοριστικά η δυσχερής οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα που έχει ως αποτέλεσμα την οικονομική εξάρτηση των παιδιών από τους γονείς τους ακόμη και σε προχωρημένη ηλικία. Οι συνθήκες αυτές υπογραμμίζουν την αντίθεση ανάμεσα στην ελληνική κοινωνία και τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου οι αμοιβές των υπαλλήλων είναι επαρκείς για την εξασφάλιση ενός άνετου τρόπου ζωής.

Γ)Ιδεολογία & Κριτική ανάγνωση

Το παρόν ανέκδοτο προωθεί και αναπαράγει τον κυρίαρχο ευρωπαϊκό Λόγο της οικονομικής ομοιογένειας, βάσει του οποίου θεωρείται παράλογη η οικονομική εξάρτηση από τους γονείς. Τα οικονομικά ισχυρά κράτη της Γερμανίας και της Γαλλίας παρουσιάζονται ως κυρίαρχα διά της χιουμοριστικής στοχοποίησης ενός αδύναμου κρατους, όπως η Ελλάδα. Ανέκδοτα όπως το παραπάνω αναπαράγουν την ιδεολογία ότι η δυσκολία κάλυψης των βασικών βιοτικών αναγκών και η οικονομική εξάρτηση δε συμπλέουν με τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Ως εκ τούτου, στιγματίζουν τα αδύναμα οικονομικά κράτη και τονίζουν την ανάγκη αφομοίωσής τους βάσει της κυρίαρχης οικονομικής νόρμας (πρβλ. αδημοσίευτη πτυχιακή εργασία Ε. Σκούρα).