Δραστηριότητες για την πολυτροπικότητα

Από Humor Literacy
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Ενδεικτικές δραστηριότητες

  • Εντοπισμός των μη γλωσσικών στοιχείων του κειμένου (οπτικά, νευματικά, ακουστικά, ηλεκτρονικά)
  • Συζήτηση για τα χαρακτηριστικά και το λειτουργία των στοιχείων αυτών
  • Συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο τα στοιχεία αυτά συνδέονται με τα γλωσσικά στοιχεία: είναι δευτερεύοντα/βοηθητικά; έχουν πρωτεύοντα ρόλο; αλληλεπιδρούν με τα γλωσσικά στοιχεία ή τα συμπληρώνουν;
  • Συζήτηση για πιθανούς συμβολισμούς και συνδηλώσεις των μη γλωσσικών στοιχείων (π.χ. χρησιμοποιούνται αναγνωρίσιμα σύμβολα; που παραπέμπουν αυτά; χρησιμοποιούνται στερεοτυπικές εικόνες / κινήσεις / τρόποι ένδυσης;)
  • Συζήτηση για το ρόλο των μη γλωσσικών στοιχείων στη διαμόρφωση του χιούμορ
  • Σύγκριση μεταξύ διαφορετικών μη γλωσσικών στοιχείων και συζήτηση για τη διαφορά που θα είχε το κείμενο αν αυτά έλλειπαν

Επιστροφή στο Σχέδιο Μαθήματος