Επικοινωνιακό Πλαίσιο

Από Humor Literacy
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Πρόκειται για την περίσταση καθώς και το ευρύτερο κοινωνιοπολιτισμικό και θεσμικό πλαίσιο στο οποίο παράγεται ένα κείμενο. Η γλώσσα αποκτά σημασία μόνο στο πλαίσιο κοινωνικών πράξεων και πρακτικών.

Το επικοινωνιακό πλαίσιο περιλαμβάνει στοιχεία:

  • για το εξωγλωσσικό περιβάλλον, το οποίο περιλαμβάνει γενικότερα την εγκυκλοπαιδική, την κοινωνική και την γνώση. Δηλαδή, την ταυτότητα, τις σχέσεις και τους ρόλους μεταξύ των συνομιλητών/τριών, τη μη λεκτική δράση τους, τον χρόνο και τον τόπο παραγωγής του μηνύματος και τα αντικείμενα που υπάρχουν στο χώρο.
  • για το γλωσσικό περιβάλλον, το οποίο περιλαμβάνει το θέμα, το μέσο, τη μορφή του μηνύματος (δηλαδή τις γλωσσικές επιλογές σε φωνητικό, μορφολογικό, λεξιλογικό κ.λπ. επίπεδο), άλλα κείμενα που προϋποτίθενται ή έπονται και στα οποία γίνεται αναφορά.


  1. Δείτε το λήμμα "Περικείμενο" (συγγραφέας: Βίλλυ Τσάκωνα)