Υπόμνημα Απομαγνητοφώνησης

Από Humor Literacy
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Ο πίνακας των συμβόλων που χρησιμοποιούνται στην απομαγνητοφώνηση έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις συμβάσεις της Ανάλυσης Συνομιλίας, όπως στα:

  • Atkinson, M. and Heritage, J. (1984). The Structure of Social Action Cambridge: CUP.
  • Hutchby, I. and Wooffitt, R. (1998). Conversation Analysis. Cambridge: Polity Press.
  • Pomerantz, A. (1980). Telling my side: 'limited access' as a 'fishing device'. Sociological Inquiry, 50, 186-198.
  • Sacks, H. (1992). Lectures on Conversation. Oxford: Basil Blackwell.
  • Schegloff, E. A. (1988). Goffman and the Analysis of Conversation. In P. Drew and A Wootton (eds) Erving Goffman: Exploring the Interaction Order. Cambridge Polity Press.

Τα σύμβολα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την απομαγνητοφώνηση των διεπιδράσεων που εντάσσονται στην κειμενική κατηγορία "Συνομιλίες" είναι τα εξής: