Δραστηριότητες για το κειμενικό είδος

Από Humor Literacy
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
  • Αναγνώριση του κειμενικού είδους και εντοπισμός των στοιχείων του κειμένου που το κατατάσσουν σε αυτό (π.χ. δομή, ύφος, τίτλος, χρήση πολυτροπικότητας κλπ)
  • Συζήτηση για τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες του συγκεκριμένου κειμενικού είδους
  • Εντοπισμός στοιχείων του κειμένου που πιθανόν να αποκλίνουν από τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά του κειμενικού είδους και συζήτηση για τους λόγους που μπορεί να συμβαίνει αυτό
  • Εντοπισμός στοιχείων του χιούμοριστικού αποτελέσματος που συνδέονται άμεσα με το κειμενικό είδος (πχ δομή ανεκδότου, τίτλος άρθρου-παρωδίας, δυνατότητα προσθήκης παραγλωσσικών στοιχείων, συμβάσεις τηλεοπτικής κωμωδίας - "γέλιο κονσέρβα")


Επιστροφή στο Πρότυπο Σχέδιο Μαθήματος